General Data Protection Regulation (GDPR)

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens.

De GDPR regelt het opslaan, bewaren, verwerken en uitwisseling van gegevens.

 

GDPR privacy

 Orthovandewiele hanteert volgende basisprincipes voor het verwerken van uw gegevens:

  • De gegevens die we van patiënten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar om uw gegevens nauwkeuring en correct te verwerken.
  • We bewaken de bewaartermijn van uw gegevens, zodat deze niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.
  • Orthovandewiele neemt maatregelen die ervoor zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden.
  • Onze verantwoordelijkheid over uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.
  • Orthovandewiele houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die als zorgverleners worden opgelegd.

 U heeft ten alle recht om uw gegevens op onjuistheden te laten aan te passen of indien gewenst deze te laten verwijderen.

Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden.

De functionaris gegevensbescherming van Orthovandewiele kan gecontacteerd worden op het navolgend e-mailadres: info@orthovandewiele.be

Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Orthovandewiele behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze privacyverklering ten allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. Het doorvoeren van die wijziging op de website is daarvoor afdoende.